Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900

Grote Synagoge, vaste tentoonstelling Geschiedenis 1600-1900

In de Grote Synagoge kun je het eerste deel van de geschiedenis van de joden in Nederland zien. Wandelend over de galerijen biedt de tentoonstelling een chronologisch verhaal vanaf de komst van de joden rond 1600 tot circa 1900. Het vervolg, de geschiedenis van 1900 tot nu, is op de galerijen van de Nieuwe Synagoge te zien. Naar Nicolaas Maes Portret Don Franciscus Lopes Suasso baron van Avernas le Gras ca. 1688. Bruikleen Amsterdams Historisch Museum

Wat betekende het om jood te zijn in Nederland in de periode tot 1900? Waar kwamen de joodse nieuwkomers in de zeventiende eeuw vandaan en waarom vestigden ze zich in Nederland, en in het bijzonder in Amsterdam? Hoe organiseerden de joodse immigranten (de joodse gemeenschap) zich in de dynamische handelsstad Amsterdam? Wat waren hun mogelijkheden? En wat waren hun beperkingen?

Aan de hand van objecten uit de eigen collectie maar ook met zeer veel belangrijke bruiklenen worden de verschillende verhalen verteld. Er komen bijzondere figuren als Baruch Spinoza, Menasseh ben Israël, Sjabtai Tsvi, Lopes Suasso, Mozes Salomon Asser, Jonas Daniël Meijer, Daniël Henriques de Castro en A.C. Wertheim ten tonele. Joods Historisch Museum geschiedenis 1600 1900. Foto Liselore Kamping 7 De verhalen over de komst van de joden in Nederland, het wel en niet slagen van hun integratie, de culturele wisselwerking met niet-joodse landgenoten en het behoud van de eigen identiteit laten zich gemakkelijk vergelijken met actuele situaties en discussies. 

De tentoonstelling wordt extra toegelicht in een audiotour.

 jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl