Tentoonstelling

Jodenvervolging 1940-1945

Maquette van de plantagebuurt, in de tentoonstelling 'Jodenvervolging 1940-1945'.Op de eerste verdieping in de Hollandsche Schouwburg is de permanente tentoonstelling Jodenvervolging 1940-1945 ingericht. Met foto's, videobeelden, objecten en een maquette wordt chronologisch een beeld gegeven van de discriminatie, uitsluiting, deportatie en vernietiging van joden tijdens de nazi-bezetting van Nederland. De nadruk ligt op fasering van de vervolging. De moord op Nederlandse joden werd immers voorbereid met allerlei anti-joodse maatregelen in Nederland en eindigde in de vernietigingskampen. In de tentoonstelling is ook aandacht voor verzetsactiviteiten om joods leven te redden. Vlucht, valse identiteitspapieren en onderduik worden geïllustreerd aan de hand van persoonlijke verhalen. Het gebouw van de Hollandsche Schouwburg, dat zelf een centrale rol in deze geschiedenis speelde, maakt indirect deel uit van de presentatie. Vanuit de tentoonstellingsruimte is de binnenplaats te zien, de plek waar de voormalige theaterzaal zich bevond. In die zaal zaten duizenden onschuldige slachtoffers opgesloten, in afwachting van hun deportatie.

Naast deze historische tentoonstelling kan de bezoeker ook kleine presentaties bezichtigen:

Educatief karakter

De tentoonstelling Jodenvervolging 1940-1945 is speciaal voor het onderwijs ingericht. Met het oog op de doelgroep zijn er behalve aanduidingen van een enkel citaat geen teksten. Uitgebreide achtergrondinformatie en beschrijvingen van het tentoongestelde materiaal zijn te verkrijgen in een aparte tentoonstellingsbrochure. Deze is ook tijdens een bezoek aan de tentoonstelling te raadplegen.

Daarnaast draagt de vormgeving bij aan informatieoverdracht. De tentoonstelling is door een hoge muur in twee ruimten verdeeld.  De muur vormt letterlijk de scheidslijn tussen vervolging en verzet als onderwerpen van de tentoonstelling, maar staat tegelijkertijd ook symbool voor het dilemma van de vervolgden om al dan niet in verzet te komen. De tentoonstelling is vooral bedoeld om jeugd te laten kennis maken met het verleden. Tijdens de educatieve programma's maken leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs uitgebreid kennis met de tentoonstelling. De actuele relevantie van de gebeurtenissen in 1940-1945 komen ook in de educatieve programma's aan bod.

Film: Enkele reis. Zestien maanden deportatie uit de Hollandsche Schouwburg

In de Hollandsche Schouwburg wordt continu de film Enkele reis. Zestien maanden deportatie uit de Hollandsche Schouwburg getoond. Deze film beschrijft de periode van 20 juli 1942 tot 19 november 1943 toen de Hollandsche Schouwburg als verzamel- en deportatieplaats voor joden functioneerde. Dit is de eerste productie waarbij, naast foto's, dagboeken, documenten en filmbeelden, nadrukkelijk ook ooggetuigen aan het woord zijn. De recent ontsloten 2000 Getuigen Vertellen, onderdeel van het Shoah Visual History Archive, bleek een rijke collectie van herinneringen over deze zestien maanden. Deze collectie kwam tot stand met dank aan Steven Spielberg.  De beelden worden begeleid door muziek van joodse componisten, waarvan een aantal ook via de Hollandsche Schouwburg werden gedeporteerd.

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl