Koningin bij feestelijke afsluiting restauratie Portugese Synagoge  6 december 2011

Hare Majesteit de Koningin is dinsdag 20 december 2011 aanwezig bij de feestelijke afsluiting van de restauratiewerkzaamheden van de Portugese Synagoge en de eerste presentatie van de schatkamers met vele bijzondere ceremoniële objecten. Daarmee markeert zij een belangrijk moment in de geschiedenis van dit monumentale complex.

De Portugese Synagoge, voltooid in 1675, is als synagoge nog altijd in gebruik. Het zeventiende-eeuwse interieur is nog volledig intact, er is geen verwarming en geen elektriciteit; het gebouw wordt nog altijd verlicht door bijna duizend kaarsen. Het is bijzonder dat het door de eeuwen heen een drukbezocht gebouw is gebleven met een levendige en actieve gemeente.

De afgelopen twee jaar heeft er een grootscheepse restauratie plaatsgevonden met als doel de het cultureel en religieus erfgoed toegankelijker te maken voor een groot publiek. De nieuwe depots (de schatkamers) in de kelder met de unieke collecties ceremoniële objecten van zilver, goud, brokaat en zijde en de zeldzame handschriften van de oudste joodse bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos worden binnenkort opengesteld voor het publiek. De restauratie is uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Konst & van Polen en architectenbureau Rappange & Partners. De inrichting en de schatkamers zijn uitgevoerd naar ontwerp van Kossmann.dejong.

Joods Cultureel Kwartier Amsterdam

De statige Portugese Synagoge vormt samen met het cultureel toonaangevende Joods Historisch Museum, het JHM Kindermuseum en het indringende monument de Hollandsche Schouwburg het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam.

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal:
Portugese Synagoge, Margriet Kotek, T 020 5 310 396 of email.
www.portugesesynagoge.nl

Portugese Synagoge
Mr. Visserplein 3
1011 RD Amsterdam

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl