Apen, vogels en leeuwen in het Joods Historisch Museum  21 maart 2013

Tentoonstelling over dieren in de kunst

Een bonte verzameling apen, kamelen en uilen is van 29 maart tot en met 1 september te zien in het Joods Historisch Museum. Dieren komen al van oudsher voor op joodse ceremoniële voorwerpen. Ook in de beeldende kunst vormen ze een eindeloze inspiratiebron. De expositie Beestenboel. Dieren in de kunst belicht deze belangrijke rol van dieren. Werk uit eigen collectie wordt aangevuld met bruiklenen van onder meer Artis, het Teylers Museum en Beelden aan Zee.
 
Al sinds de vroege Middeleeuwen duiken er afbeeldingen van dieren op in de joodse ceremoniële kunst. Vaak verwijzen ze naar de bijbelse traditie, waarin dieren een belangrijke rol spelen, zoals de slang in het scheppingsverhaal. Ook in de beeldende kunst hebben dieren van meet af aan een voorname plaats ingenomen, als realistische weergave van de natuur of als symbool van een bovennatuurlijke verschijning.
 
Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond er bij kunstenaars een nieuwe interesse voor het dier. Dit kwam mede door de opkomst van dierentuinen, zoals Artis in Amsterdam. Studenten van de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten maakten er dierstudies met levende en dode modellen.
 
De joodse kunstenaars Joseph Mendes da Costa, Samuel Jessurun de Mesquita en Jaap Kaas speelden een belangrijke rol in de Amsterdamse kunst scene in de eerste helft van de twintigste eeuw. In hun werk speelde de dierenwereld een centrale rol. De ligging van Artis in het hart van de toenmalige Amsterdamse Jodenbuurt heeft er ook aan bijgedragen dat deze drie naam maakten als kunstenaar. Zij brachten er veel tijd door voor het maken van voorstudies. Jaap Kaas was er zelfs dagelijks en kreeg de officieuze titel 'beeldhouwer van Artis'.
 
Het werk van Mendes da Costa, Jessurun de Mesquita en Kaas is samen met dat van onder anderen Armando, Eli Smalhout en David Bueno de Mesquita van 29 maart tot en met 1 september te zien in het Prentenkabinet van het Joods Historisch Museum.
 

NOOT VOOR DE PERS
De persbijeenkomst voor deze expositie vindt plaats op donderdag 28 maart 2013 om 10.00 uur.
U kunt zich vooraf aanmelden per mail
 
Voor beeldmateriaal en/of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Afdeling marketing & communicatie, Barbara Reuten
020-5310370 / per mail

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl