Kurt Lubinski, fotograaf in exil  7 maart 2008

Het Joods Historisch Museum organiseert van 7 maart tot en met 8 juni 2008 een tentoonstelling met foto's van Kurt Lubinski (1899-1969). Deze Duitse emigrantenfotograaf is tegenwoordig vrijwel onbekend, maar in de jaren twintig en dertig was hij een succesvolle fotojournalist. Aanvankelijk in Duitsland, maar later ook in Nederland vestigde hij vooral met reisreportages de aandacht op zich.

Lubinski maakte aan het eind van de jaren twintig carrière als fotograaf bij het Berlijnse uitgeversconcern Ullstein Verlag. In 1933 vluchtte hij voor de nationaal-socialisten en emigreerde naar Nederland. In opdracht van Nederlandse geïllustreerde weekbladen reisde hij als een van de eerste fotojournalisten door de randgebieden van de Sovjet-Unie (Siberië en Centraal-Azië), Afrika en het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Ook in Europa maakte hij vele reizen, van Gibraltar tot de Shetlandeilanden. Een massapubliek maakte mede door Lubinski's fotografie in de jaren dertig voor het eerst kennis met vreemde culturen en exotische volkeren.

Uit zijn talloze reportages, die Lubinski zelf van tekst voorzag, spreekt een sterk gevoel van empathie met de lagere sociale klassen, zoals arme Russische boeren, nomaden in Kazachstan, ontheemde indianen en zwarte straatvegers in Amerika. De mens staat altijd centraal in zijn fotografie. Ook observeerde hij hoe overal ter wereld eeuwenoude culturen in hun authenticiteit werden bedreigd door modernisering, industrialisatie, verstedelijking en politieke ontwikkelingen. Zijn foto's zijn nu, in onze tijd van globalisering, de stille getuigen geworden van een goeddeels verdwenen wereld.

Voor de Tweede Wereldoorlog week Lubinski op tijd uit naar Engeland. In 1943 emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Daar gaf hij het fotograferen op, zijn archief ging verloren, en zijn naam raakte in vergetelheid.

Met deze expositie wil het JHM hem een plaats geven in de geschiedenis van de Nederlandse fotografie. Het is de eerste keer dat zijn werk wordt geëxposeerd. De foto's in de tentoonstelling zijn voor het merendeel vintagedrukken, afkomstig uit de collectie van Spaarnestad Photo. Gelijktijdig verschijnt een publicatie van de hand van gastconservator en fotohistoricus Louis Zweers.

Voor beeldmateriaal en/of meer informatie neemt u contact op met de afdeling communicatie.
T 020-5310370
F 020-5310311
E Communicatie

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl