Schenking voor samenwerking Museum Catharijneconvent en Joods Historisch Museum  18 juni 2013

Het Joods Historisch Museum en het Museum Catharijneconvent hebben beiden een ruimhartige particuliere schenking ontvangen, met een totaalbedrag van € 90.000.  Het behoud van het christelijke en joodse erfgoed is de grootste drijfveer voor deze donatie. De anonieme schenker is van mening dat beide musea hierin een belangrijke taak hebben. De schenking is een verdere stimulans voor de bestaande samenwerking tussen de twee musea.
 
De beide musea presenteren cultureel en religieus erfgoed van ons land. De verzameling van het Joods Historisch Museum bestaat uit bijzonder joods cultureel erfgoed. Museum Catharijneconvent beheert de  belangrijkste collectie kunst- en cultuurhistorische objecten van het Nederlands christelijk erfgoed. De musea vinden elkaar in gezamenlijke doelstellingen en het belang de kennis op het gebied van religieus erfgoed te borgen. 'Verdere verdieping van kennis kunnen we alleen realiseren door het werven van extra middelen', aldus directeur Marieke van Schijndel. 'We zijn de donateur zeer dankbaar dat hij dit mogelijk maakt. In een tijd waarin de kennis van het religieuze erfgoed afneemt, is dit dringend noodzakelijk.' Joël Cahen, directeur van het Joods Historisch Museum:  'samenwerking is ook voor het Joods Historisch Museum van groot belang. Particuliere bijdragen uit een  brede kring zijn essentieel voor het voortbestaan van het JHM en het bij het JHM behorende Joods Cultureel Kwartier'.
 
De musea hebben in hun beleidsplannen voor 2013-2016 de intentie uitgesproken om intensiever te gaan samenwerken. Dit wordt nu extra gestimuleerd door de donatie. De musea werken aan gezamenlijke programmering en structurele samenwerking op het gebied van cultuureducatie. In Museum Catharijneconvent is onlangs de afdeling Erfgoed in kerken en kloosters opgericht. Deze staat beheerders van religieuze voorwerpen bij in de zorg voor het erfgoed dat in kerken en kloosters wordt bewaard en gebruikt. Het Joods Historisch Museum speelt een grote rol in het inventariseren en bewaren van het joodse erfgoed in heel Nederland. De musea zullen de inhoudelijke kennis over en weer inzetten en waken over dit voor Nederland belangrijke erfgoed.

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl