Nieuwe catalogus JHM  20 november 2004

Ter gelegenheid van de heropening van de Grote Synagoge wordt de nieuwe catalogus van het museum Gifts from the Heart: Ceremonial Objects from the Jewish Historical Museum, Amsterdam gepresenteerd.

De afgelopen jaren is door een aantal medewerkers van het JHM grotendeels besteed aan het doen van kunst- en cultuurhistorisch onderzoek naar de ongeveer 1.350 ceremoniële objecten die in de loop van de tijd in het bezit van het JHM zijn gekomen of als bruikleen bij ons zijn ondergebracht. Het resultaat van dit onderzoek heeft in belangrijke mate bijgedragen om bij de herinrichting van de Grote Synagoge de keuze voor de nieuwe tentoonstellingen te bepalen.

Nieuwe catalogus JHMGifts from the Heart bevat acht artikelen van een zestal auteurs, waarin naast de geschiedenis van het museum en van de collectie ook verschillende aspecten van joodse ceremoniële kunst belicht worden. Ruim zestig voorwerpen zijn in kleur afgebeeld en beschreven. Daarbij is gekozen voor een zo breed mogelijk overzicht van wat er in de afgelopen eeuwen aan joodse ceremoniële voorwerpen in Nederland is gemaakt dan wel gebruikt. Het boek bevat tevens een groot aantal zwart-wit illustraties.

Gifts from the Heart: Ceremonial Objects from the Jewish Historical Museum, Amsterdam
Onder redactie van: Julie-Marthe Cohen, Jelka Kröger, Emile Schrijver
Waanders, Zwolle, 2004, 272 p., ill., ISBN 90 400 90 10 6. Prijs: € 34,95

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl