Mijn naam is Cohen  31 januari 2011

Steun het project via Voordekunst

Het Joods Historisch Museum presenteert in november 2011 de tentoonstelling Mijn naam is Cohen van de fotograaf Daniel Cohen en Vrij Nederland journalist Mischa Cohen.

Daniel Cohen & Mischa Cohen (geen familie) gebruiken hun achternaam als uitgangspunt voor een verhaal over de beleving en vorming van identiteit. Uit twintig foto's en interviews stellen ze het portret samen van de even gewone als bijzondere en herkenbare naam Cohen.

Wie Cohen heet, weet dat die naam - ook al vóór de opkomst van Job - altijd al reacties heeft opgeroepen, positief of negatief. 'Cohen' wordt dan vaak geassocieerd met begrippen als 'joods', 'Israël' of 'holocaust'. Toch ben je als eenentwintigste-eeuwse Cohen niet meer per definitie joods. Hoe verhouden Cohennen zich in deze tijd tot hun achternaam?

De rondgang langs twintig naamgenoten - religieus en ongelovig, joods en niet-joods, pro-Israël zowel als pro-Palestina - levert een even divers als intrigerend beeld op. Wat de meesten van de geportretteerden verbindt, is dat ze door de geschiedenis van hun familienaam een scherp oog hebben voor de valkuilen en de kansen van integratie en assimilatie, maar ook voor het gevaar van stereotyperingen.

Mijn naam is Cohen toont portretten in beeld en in tekst. De tentoonstelling stelt zware onderwerpen als identiteit, integratie en assimilatie op een lichte manier aan de orde maar biedt ook inzicht in de geschiedenis van de naam Cohen.

Voor een publicatie bij het project is jouw steun via Voordekunst hard nodig. Donateurs ontvangen natuurlijk een beloning voor hun steun. Wil jij helpen dit project te realiseren? Kijk dan op voordekunst.nl.

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl